marți, 1 decembrie 2009

1 DECEMBRIE


Marea Unire din 1918 a fost si rãmâne pagina cea mai sublimã a istoriei românesti. Mãretia ei stã în faptul cã desãvârsirea unitãtii nationale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istoricã a întregii natiuni române, realizatã într-un elan tâsnit cu putere din strãfundurile constiintei unitãtii neamului, un elan controlat de fruntasii politici, pentru a-l cãlãuzi cu inteligentã politicã remarcabilã spre telul dorit.
Nu o victorie militarã a stat la temelia României Mari, ci actul de vointã al natiunii române de a-si da armãtura teritorial-institutionalã care este statul national,
O necesitate istoricã - natiunea trebuie sã trãiascã într-un stat national - s-a dovedit mai puternicã decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenþã, si, punând în miscare natiunea, i-a dat acea fortã uriasã ca peste toate adversitãtile sã dea viatã aspiratiei sale: statul naþional.

L A M U L T I A N I R O M A N I A !

[[[Florin Constantiniu - O istorie sincerã a poporului român]]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

ce zici?